tisdag 25 augusti

13:00 Välkomna

Borgmästare Bo Frank och SFK:s ordförande hälsar välkomna. ​ Kultur- och fritidsnämndens ordförande Jon Malmqvist och förvaltningschef Tomas Ekelius presenteras.

14:00 Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer

Tydliga mål, en tro på långsiktigt arbete och kompetenta coacher – Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer är en rapport skriven av PG Fahlström, Mats Glemne och Susanne Linnér (2016) som är en studie av miljöer som är framgångsrika i att utveckla elitidrottare. Oavsett storlek på verksamhet eller om det är en enskild tränare eller en styrelse som är drivande framkommer vikten av att det finns en vision och tydliga mål med verksamheten. Kontinuitet är något som präglar verksamheten och som man står fast vid även när omgivningen kräver förändring. Man kan se det som en positiv tröghet som innebär att förändringar genomförs först efter noggranna överväganden och att det finns en förståelse för att resultaten, trots en fungerande verksamhet, kan variera. Forskartrion berättar, utifrån sin studie, om hur våra miljöer kan påverka en individs utveckling.

Mats Glemne, PG Fahlström & Susanne Linnér, Linnéuniversitetet

15:15 I huvudet på en normalstörd

Trots massivt motstånd från omgivningen startade Pär Johansson 1996 Glada Hudik-teatern, en teatergrupp där utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare agerar sida vid sida. Resan har kantats av en mängd mentala omställningar – hos grundaren, hos de medverkande och inte minst hos omgivningen. Pär berättar om vad som kan ske om man tänjer på gränserna, trotsar fördomar, tror på människor och ger dem en chans att utvecklas.

Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern

onsdag 26 augusti

09:00 Evenemangssäkerhet

Petter Säterhed berättar om vikten av ett gott säkerhetsarbete i planering och genomförande av publika evenemang, och om den komplexa relationen mellan säkerhet, trygghet och goda upplevelser.

Petter Säterhed, projektledare på MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och säkerhetskonsult med mångårig erfarenhet från stora och små evenemang.

10:30 Hjärnan och hälsa på jobbet

Med berörande pedagogik tar Anna Tebelius Bodin, pedagog och författare, upp psykologin bakom hur vi lär, motiveras och upprätthåller psykisk hälsa. Anna berättar om hur vi mår bra och samarbetar bättre på jobbet, och om psykisk hälsa, samarbete och arbetsglädje utifrån hjärnans förutsättningar.  Hon sticker också hål på spridda myter om hjärnan, motivation och psykisk hälsa.

Anna Tebelius Bodin, pedagog och författare

13:30 Älskade Araby

Hör om arbetet med Regionteatern Blekinge Kronobergs föreställning Älskade Araby. Araby är Växjö stads fjärde folkrikaste stadsdel och ett av de områden som polisen valt att kalla för ”särskilt utsatt område”. Med det menas ett område med så mycket problem att det krävs insatser från alla myndigheter då läget anses vara akut. Men vad anser de som bor där? I media beskrivs stadsdelen oftast med gängkriminalitet och utanförskap. Beskrivningen utifrån Arabybornas perspektiv målar ofta upp en helt annan bild. Älskade Araby är en livedokumentär om stadsdelen Araby i Växjö, framförd och berättad av Arabyborna själva.

Regionteatern Blekinge Kronoberg

torsdag 27 augusti

09:00 Barnrättslagen inom kultur och fritid

Barnkonventionen som lag påverkar även kultur- och fritidsområdet. Susann Swärd, människo- och barnrättsstrateg på Region Kronoberg går igenom barnets rättigheter inom kultur- och fritidsområdet och vilka krav som barnkonventionen ställer på verksamheten.

Susann Swärd, människor- och barnrättsstrateg, Region Kronoberg

10:45 Utsatt ledarskap

Carin Götblad ger dig verktyg att driva utvecklingsarbete i stora och medelstora organisationer. Hennes metod med ökat inflytande och ansvarstagande bland medarbetarna i linje har visat sig ge resultat i verkligheten. Med motivation och konfliktlösning har hon kunnat förändra mycket föråldrade strukturer. Hon delar även frikostigt med sig av egna erfarenheter och exempel från sin tid som chef på olika nivåer i olika företag och organisationer, bland annat om hur hon har fått in nya perspektiv på gamla frågor och hur hon använt konflikter som en drivkraft i utvecklingsarbetet.

Carin Götblad, regionpolischef för Polisregion Mitt (Uppsala län, Gävleborg och Västmanlands län)

Vi reserverar oss för ev. ändringar.